Eurovaalitavoitteet 2024

Energiatehokkuutta modernilla talotekniikalla

Talotekniikkaliiton tavoitteet Euroopan unionisssa: Energiatehokkuutta modernilla talotekniikalla

Eurovaaleissa kesäkuussa 2024 äänestettiin uudet Euroopan parlamentin jäsenet, jotka ovat tehtävässään vuoteen 2029 asti. Tämän vuosikymmenen aikana Euroopan unionissa ratkaistaan useita ilmastonmuutokseen ja energiatehokkuuteen liittyvistä haasteista. EU:n tavoitteena on myös tulla energiaomavaraiseksi ja riippumattomaksi fossiilisesta energiasta. Talotekniikka-alan osaajat mahdollistavat yhteisten ilmastotavoitteiden saavuttamisen asentamalla ja ylläpitämällä modernia talotekniikkaa. Esimerkiksi puolet EU:n energiankulutuksesta syntyy lämmityksestä. EU:n on mahdollistettava talotekniikan osaajien työ jatkamalla vihreää siirtymää, joka voi Suomessa edistää uusien työpaikkojen syntymistä, vahvistaa energiatehokkuuteen liittyvää osaamista ja luoda terveellisemmän elinympäristön.

 

Edistetään digitalisaatiota ja energiatehokkuutta

EU:n päättäjien on tehtävä laki Euroopan digitalisaatiosta energiasektorilla, jossa arvioitaisiin EU:n energialainsäädännön kaikki yrityksiä koskevat raportointivelvoitteet.

Tuettava digitalisaatiota parantamalla tietoon pääsyä, laitteiden välistä toimivuutta, avoimien ohjelmistojen käyttöä ja kyberturvallisuutta.

Sähköistyksen toimintasuunnitelman tavoitteeksi: 35 prosenttia kaikesta jäsenmaiden lopullisesta energiankäytöstä on sähköä vuoteen 2030 mennessä. Esimerkiksi hinnoittelussa ja verotuksessa on ohjattava käyttämään sähköä fossiilisten polttoaineiden sijaan.

Vahvistetaan energiaomavaraisuutta ja sisäilman laatua

Modernin talotekniikan käyttöä on vahvistettava EU:n TKI- ja investointirahoituksella. Esim. InvestEU:n lainatakausohjelma ja Euroopan aluekehitysrahaston vihreän siirtymän rahoitus (vuoteen 2027 asti).  

Euroopan nettonollafoorumista on tehtävä keskeinen osa EU:n energia- ja ilmastopolitiikkaa. EU-rahoitusta on arvioitava ja priorisoitava sen pohjalta, että edistääkö se sähköistymistä.

Laadukkaalla korjausrakentamisella voidaan luoda kestävää talouskasvua, joka edellyttää energiatehokkuutta ja energiaomavaraisuutta tukevia kannustimia. EU:ssa tarvitaan lainsäädäntöä, jossa sisäilman laadulla on yhtä suuri painoarvo kuin ympäristön ilman puhtaudella.

Lisätään osaavaa työvoimaa ja eurooppalaista yhteistyötä

Houkutellaan riittävästi opiskelijoita taloteknisen alan koulutukseen ja vahvistetaan koulutuksen laatua. Euroopan nettonollateollisuusakatemioiden (eng. Net-Zero Industry Academies) verkoston on esimerkiksi kehitettävä alaan liittyviä koulutusohjelmia ja -materiaaleja.

EU:n on tuettava kattavaa selvitystä talotekniikka-alasta. Selvityksessä on arvioitava alan nykyinen ja tuleva työvoimatarve Euroopassa.

EU:n päättäjien on annettava talotekniikka-alan toimijoille kuten EuropeOnille ja GCP Europelle tunnustettu asema alaan liittyvässä päätöksenteossa.

 

Lataa Talotekniikkaliiton eurovaalitavoitteet pdf-tiedostomuodossa.


Uutisia ja ajankohtaista

STUL

Loading RSS Feed

LVI-TU

Loading RSS Feed

Sähkömaailma

Loading RSS Feed