Juomavesi – EU:ssa sallittujen lähtöaineiden, koostumusten ja ainesosien luetteloiden laatiminen

Lausunto

Täytäntöönpanosäädös, luettelon kohta 1. Juomavesi – EU:ssa sallittujen lähtöaineiden, koostumusten ja ainesosien luetteloiden laatiminen

Euroopan unionin komissiolle

Suomen veden laadun vuoksi kansalliset säädökset edellyttävät sinkinkadon kestävien metalliseosten käyttämistä. Tässä kaikkia jäsenvaltioita koskevassa säädöksessä on varmistettava se, että jokaisessa jäsenmaassa voidaan noudattaa säädöstä ilman ristiriitaa jäsenvaltion omien säädösten kanssa.

10.11.2023

 

Sinkinkadonkestävyys on toteutettu käyttämällä pieniä määriä lyijyä sisältäviä messinkiseoksia vesilaitteistoasennuksissa. Komission näkemyksen, jonka mm. Suomi ja Ruotsi ovat kiistäneet, mukaan materiaaleista liukenee veteen liikaa lyijyä.  Lyijyä päätyy veteen pääosin vain vesilaitteistoissa käytettävistä materiaaleista, koska raakaveden luontaiset lyijypitoisuudet ovat vähäiset.

Suomessa käyttövesiputkistojen asentamisen kannalta on tärkeää, että jäsenmaiden ilmoittamat kansallisiin hyväksyntöihin perustuvat messinkiseokset lisätään positiivilistalle. Lähtökohtana on, että kaikki jäsenvaltioiden tällä hetkellä kansallisesti hyväksytyt ja komissiolle juomavesidirektiivin mukaisesti notifioidut veden kanssa kosketuksissa olevat materiaalit otetaan positiivilistoille.

Teollisuus tarvitsee riittävän pitkän siirtymäajan, jotta se ehtii kehittää uusia korvaavia materiaaleja, mukauttaa tuotantoaan ja saattaa ne markkinoille. Komission ehdottama siirtymäaika vuoteen 2030 ei ole riittävä. Teollisuuden tuotannon muuttamisen lisäksi riittävän pitkä siirtymäaika tarvitaan myös EU:n sisämarkkinoiden toimivuuden varmistamiseksi.

Tällä hetkellä ei ole tiedossa, että positiivilistalla tai markkinoilla olisi sellaisia sinkinkadonkestäviä ja lyijyttömiä tai vähälyijyisiä materiaaleja, joita voisi vesilaitteistoissa käyttää Suomessa. Kansallisten materiaaleja koskevien hyväksyntöjen tulee olla voimassa siirtymäajan ilman artiklassa 3 esitettyjä uusia rajoituksia lyijyn liukenemisesta, mikä tulee olla kirjattu selkeästi säädöksiin.

 

Talotekniikkaliitto ry

 

Simon Elo

Talotekniikkaliiton yhteiskuntasuhdepäällikkö

+358 50 462 7558

simon.elo[at]talotekniikkaliitto.fi


Uutisia ja ajankohtaista