Juomavesi – juomaveden kanssa kosketuksiin joutuvien tuotteiden vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely

Lausunto

Delegoitu asetus, luettelon kohta 4. Juomavesi – juomaveden kanssa kosketuksiin joutuvien tuotteiden vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely

 

Euroopan unionin komissiolle

Asetusluonnoksen metallisten materiaalien positiivilistalla ei ole mukana Suomessa mahdollisia messinkiseoksia. Suomen veden laadun vuoksi kansalliset säädökset edellyttävät sinkinkadon kestävien metalliseosten käyttämistä. Tässä kaikkia jäsenvaltioita koskevassa säädöksessä on varmistettava se, että jokaisessa jäsenmaassa voidaan noudattaa säädöstä ilman ristiriitaa jäsenvaltion omien säädösten kanssa.

10.11.2023

 

Teollisuus tarvitsee riittävän pitkän ajan, jotta se ehtii kehittää uusia korvaavia materiaaleja, mukauttaa tuotantoaan ja saattaa tuotteet markkinoille. Komission ehdottama siirtymäaika vuoteen 2030 ei ole riittävä. Artiklassa 3 esitetyn siirtymäajan nyt käytössä oleville tuotteille tulisi jatkua vähintään vuoteen 2036, ja varauduttava siihen, että siirtymäaikaa jatkettaisiin tilanteen vaatiessa vieläkin pidempään.

Riittävän pitkä siirtymäaika tarvitaan myös EU:n sisämarkkinoiden toimivuuden varmistamiseksi. Tällä hetkellä ei ole tiedossa, että positiivilistalla tai markkinoilla olisi sellaisia sinkinkadonkestäviä ja lyijyttömiä tai vähälyijyisiä materiaaleja, joita voisi vesilaitteistoissa käyttää Suomessa. Suomen ja Ruotsin rajalliset markkinat eivät myöskään välttämättä kannusta muiden maiden tuottajia kehittämään sinkinkadon kestäviä materiaaleja.

Vesijärjestelmiin asennettavat ei-sinkinkadonkestävät messinkiosat aiheuttaisivat ennenaikaisia vaurioita ja vuotovahinkoja, joiden seurauksena kosteusvaurioiden määrä kasvaisi. Se johtaisi epärealistisen lyhyeen vesilaitteistojen käyttöikään ja toistuvaan kunnostustarpeeseen 3–5 vuoden välein Suomessa. Tätä ei voi pitää kohtuullisena, koska arvioiden mukaan kustannukset kasvaisivat 3,2–3,5 miljardiin euroon vuodessa pelkästään rakennetun asuntokannan osalta.

 

Talotekniikkaliitto ry

 

Simon Elo

Talotekniikkaliiton yhteiskuntasuhdepäällikkö

+358 50 462 7558

simon.elo[at]talotekniikkaliitto.fi


Uutisia ja ajankohtaista