Talotekniikkaliiton lausunto asuntorakentamisen suhdannetilannetta arvioivalle työryhmälle

Lausunto

Talotekniikkaliiton lausunto asuntorakentamisen suhdannetilannetta arvioivalle työryhmälle

Valtiovarainministeriölle ja ympäristöministeriölle

Talotekniikkaliitto kiittää työryhmää mahdollisuudesta antaa kirjallinen lausunto. Huomautamme, että yli 30 prosenttia Suomen kokonaispäästöistä tulee rakennetusta ympäristöstä. Rakennusten käytön aikana muodostuu 95 prosenttia rakentamisen hiilijalanjäljestä.

11.9.2023

Vihreän siirtymän kannalta on oleellista, että kiinteistöjen energiatehokkuutta parannetaan. Talotekniikalla on tässä merkittävä rooli, sillä rakennuksen energiatehokkuutta voidaan parantaa mm. lämmitysmuodon muutoksella, lämmön talteenottoratkaisuilla, energiatehokkailla sähköistysratkaisuilla ja vesikalusteilla, sopeuttamalla lämmitystä käyttötarpeen mukaan sekä hyödyntämällä automaatiota ja taloteknisten järjestelmien suunnitelmallisella ylläpidolla ja huollolla.

Suomessa asuinrakennusten korjaustarve on tällä hetkellä yli yhdeksän miljardia euroa vuositasolla ja tarve vain kasvaa, jos määrätietoisia toimia ei jatketa. Talotekniikka-alan markkina-arvo oli vuonna 2021 kokonaisuudessaan yli kuusi miljardia euroa, josta korjausrakentaminen kattoi 2,3 miljardia euroa. Alalla työskenteli 56 000 ihmistä vuonna 2021. Vuonna 2020 käynnistynyt asuinrakennusten energia-avustus on vauhdittanut erityisesti lämpöpumppujen ja lämmöntalteenottojärjestelmien asentamista sekä öljylämmityksestä luopumista. Hankkeissa, joissa luovuttiin kiinteistökohtaisesta öljylämmityksestä rakenteellisten parannusten lisäksi, päästöt vähenivät pientaloissa 90 prosenttia ja kerrostaloissa 85 prosenttia.

Asunto-osakeyhtiöille tarkoitetut energia- ja latausinfra-avustukset ovat päättymässä tänä vuonna. Esitämme, että asuinrakennusten energia-avustusta ja sähköautojen latauspaikka-avustusta jatketaan riittävän suurella määrärahalla myös vuonna 2024.

Hallitusohjelman mukaan latausmahdollisuuksien asentamista taloyhtiöihin helpotetaan ja talousarvioesityksen mukaan ”toimia rakennuskannan energiatehokkuuden parantamiseksi ja rakennuskannan elinkaaristen hiilidioksidi‐ päästöjen pienentämiseksi” jatketaan. Energia-avustusten jatkaminen olisi valtiolta ympäristötietoinen tapa tukea rakennussalaa haastavassa suhdannetilanteessa. Rakennusten energiatehokkuutta parantamalla Suomi myös valmistautuu tuleviin Euroopan unionin energiatehokkuusdirektiivin tiukennuksiin. Vuoteen 2050 mennessä rakennuskannan EU-alueella on oltava ”päästötöntä”, mihin vaaditaan kansallisia toimenpiteitä.

 

Mika Hokkanen

Talotekniikkaliiton toimitusjohtaja

+358 50 448 1411

mika.hokkanen[at]lvi-tu.fi

Marko Utriainen

Talotekniikkaliiton varatoimitusjohtaja

+358 50 335 4236

marko.utriainen[at]stul.fi


Uutisia ja ajankohtaista