EU:n rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä on saavutettu sopu

Uutinen - EU:n rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä on saavutettu sopu

EU:n rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä on saavutettu sopu

 

Kuva: Shutterstock.

Euroopan komission, europarlamentin ja jäsenmaiden parlamentteja edustavan Eurooppa-neuvoston puheenjohtajavaltio Espanja pääsivät torstai-iltana 7.12.2023 neuvottelutulokseen EU:n rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä, joka tunnetaan myös lyhenteellä EPBD. Direktiivin tavoitteena on vähentää EU:n jäsenmaissa rakennusten energiankulutusta ja kasvihuonekaasupäästöjä.

8.12.2023

Neuvottelutuloksen taustalla on EU-komission esitys vuodelta 2021, jossa on ehdotuksia päivitetyiksi säännöiksi rakennusten energiatehokkuuden parantamiseksi. Yli kolmannes EU:n kasvihuonekaasupäästöistä tulee rakennuksista. EU:n kasvihuonepäästöistä olisi vuoteen 2030 mennessä tarkoitus leikata 55 prosenttia vuoden 1990 tasoon verrattuna.

Neuvottelutuloksessa EU:n vaatimukset rakennusten energiatehokkuudesta eivät koske yksittäisiä taloja, vaan jäsenmaan rakennuskantaa keskimäärin.

Asuinrakennusten keskimääräistä primäärienergiankulutusta tulisi esityksen mukaan vähentää jäsenvaltioissa ainakin 16 prosenttia vuoteen 2030 ja 20–22 prosenttia vuoteen 2035 mennessä. Jäsenvaltiot voisivat vapaasti valita, mihin rakennuksiin ne kohdistuvat, ja mihin toimenpiteisiin ne ryhtyvät. Energiatehottomimpien ei-asuinkäytössä olevien rakennusten energiatehokkuutta on myös parannettava täyttämään minimivaatimukset.

Fossiilisten polttoaineiden käytöstä jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmissä luovutaan vuoteen 2040 mennessä. Lisäksi kaikkien uusien rakennusten pitäisi olla päästöttömiä vuodesta 2030 alkaen. Uusien julkisten rakennusten pitäisi olla päästöttömiä vuodesta 2028 alkaen.

Ympäristöministeriön tietojen mukaan latauspisteiden lukumäärää koskevia vaatimuksia tiukennettaisiin niin asuinrakennuksissa kuin muissakin rakennuksissa. Esikaapelointiin tulisi vaatimus uusissa ja korjattavissa rakennuksissa, mikä helpottaa latausinfrastruktuurin saatavuutta. Rakennuksiin on asennettava aurinkosähköä asteittain vuodesta 2027 alkaen, jos se on teknisesti, taloudellisesti ja toiminnallisesti mahdollista.

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin lainsäädäntötekstiä ei ole vielä julkaistu, joten neuvottelutuloksen yksityiskohdat tarkentuvat vielä. Europarlamentin ja Eurooppa-neuvoston on vielä muodollisesti hyväksyttävä uusi rakennusten energiatehokkuusdirektiivi, jotta se voi astua voimaan.

Ympäristöministeriön  alustavien tietojen mukaan tulos on pitkälti Suomen neuvottelutavoitteiden mukainen. Tuloksen vaikutuksia arvioidaan Ympäristöministeriössä vielä tarkemmin. 

Lähteet: Yle Uutiset, Ympäristöministeriö


Uutisia ja ajankohtaista

STUL

Loading RSS Feed

LVI-TU

Loading RSS Feed

Sähkömaailma

Loading RSS Feed