Suhdannekysely kevät 2024

Tiedotteet - Talotekniikkaliiton suhdannekysely, kevät 2024

Talotekniikka-ala: Hankealoitusten viivästyminen, tilauskannan heikkeneminen sekä korjausrakentamisen laskuvire vaativat välittömiä tukitoimia

Asuntorakentamisen hyytyminen jatkuu ja asuntoaloitukset ovat jäämässä historiallisen alhaiselle tasolle huolimatta mm. hallituksen lisäämistä korkotukivaltuuksista Ara-asuntotuotannolle. Alan pinnalla pitäminen jää korjausrakentamisen harteille, jotka ilman tarvittavia tukitoimia, ovat vaarassa kaventua. Nyt tarvitaan hallitukselta konkreettisia tukitoimia huhtikuun kehysriihestä, jotta korjausrakentaminen kantaa ja työllistää.

Lehdistötiedote 14.3.2024

 

Talotekniikka-alan suhdannekyselyn mukaan uudistuotannon arvioidaan laskevan kaikilla osa-alueilla, vaikkakin saldoluvuilla mitattaessa näkymät näyttäisivät kääntyneen hieman positiivisemmiksi (ka. -51,2 vs. -67,0/syksy 2023). Voimakkainta lasku on asuntotuotannossa sekä toimisto- ja liiketilarakentamisessa. Sen sijaan yli 5 miljoonan euron liikevaihdon toimijat odottavat kasvua julkisten tilojen rakentamisessa.

 

Korjausrakentamisen laskuvire on huolestuttava

Korjausrakentaminen vähenee edelleen kaikilla osa-alueilla, vaikka saldoluvuilla mitattuna tilanne on jonkin verran parantunut syksystä (ka. -29,7 vs. -43,5/syksy 2023). Alueittain ja liikevaihdoilla tarkasteltuna suhdannetilanne vaihtelee merkittävästi. Liikevaihdolla mitattuna positiivisimmat odotukset asuntokorjauksissa ovat pienimmillä toimijoilla.

”Korjausrakentamisen laskuvire ja korjausvelan kiihtyvä kasvu on äärimmäisen huolestuttavaa. Olemmekin viestineet vahvasti tukitoimien tarpeellisuudesta päättäjätapaamisissamme. Keskusteluissa tuomme esille mm. kotitalousvähennyksen laajentamisen koskemaan taloyhtiöitä”, Talotekniikkaliiton ja LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU:n toimitusjohtaja Mika Hokkanen sanoo.

Kiristyneessä taloustilanteessa riskinä on, että taloyhtiöt siirtävät tarpeellisia remontteja, eikä kansallisia ilmastotavoitteita saavuteta ilman olemassa olevan rakennuskannan systemaattista remontointia energiatehokkaaksi.

”Työ- ja elinkeinoministeriö on linjannut, että energiatukea annetaan tänä vuonna mm. energiajärjestelmän muuttamiseen vähähiiliseksi. On harmillista, että tuen ulkopuolelle on jätetty toimia, joilla on merkittävä vaikutus energiankulutukseen ja tiukkojen energiasäästötavoitteiden saavuttamiseen. Teemme vaikuttamistyötä sen eteen, että energia-avustus koskisi jatkossa myös olemassa olevien talotekniikkajärjestelmien korjauksia ja säätöjä”, Hokkanen toteaa.

 

Tilauskanta heikentyy edelleen – Isommilla valoisaa, pienemmillä pimeää

Tilauskanta on heikentynyt syksystä. Tulevalla vuosipuoliskolla laskun odotetaan jatkuvan, mutta huomattavasti pienempänä. Hiukan valoisampana tilanteen näkevät isot toimijat. Täystyöllistävän tilauskannan mediaani on pysynyt kolmessa kuukaudessa.

Tarjouspyynnötkin ovat vähentyneet kautta linjan, mutta kehityksessä on tapahtunut pieni positiivinen muutos (-38,6 vs. -51,1/syksy 2023). Talotekniikkasuunnittelijoiden pöydällä on nyt tarjouspyyntöjä enemmän kuin syksyllä, mikä ehkä ennakoi positiivista kehitystä myös urakointiin.

Liikevaihdosta uudisrakentamisen osuus on 31 %, korjausrakentaminen 46 % ja huoltotoiminnan 22 %. Peräti joka toinen vastaaja arvioi liikevaihtonsa laskevan tänä vuonna. Isoimmista toimijoista kaksi viidestä odottaa kasvua. Heikoin tilanne on liikevaihdoltaan pienimmillä toimijoilla, joista neljä viidestä odottaa liikevaihtonsa laskevan edellisvuodesta.

”Urakoinnin siivu on jo valmiiksi ohut, ja kun rakentamisen tilanne on mikä on, varsinkin pienten toimijoiden ahdinko on käsinkosketeltavaa. Heillä ei välttämättä ole mahdollisuuksia päästä osaksi esimerkiksi isompia julkisia hankkeita, joissa isommat toimijat näkevät heikon kasvun mahdollisuuden”, Talotekniikkaliiton varatoimitusjohtaja ja Sähkö- ja Teleurakoitsijoiden liiton toimitusjohtaja Marko Utriainen sanoo.

 

Kannattavuus heikkenee edelleen

Saldoluvulla mitattuna odotukset kannattavuuden kehityksestä ovat heikentyneet syksystä. Puolet vastaajista arvioi kannattavuutensa laskevan tänä vuonna, ja lähes puolet arvioi sen pysyvän ennallaan. Heikennystä ennustavia on edelleen enemmän kuin parannusta odottavia.

Suuria irtisanomisia talotekniikka-alalla ei kuitenkaan odoteta, sillä henkilöstön määrän arvioidaan kasvavan 1,6 % syksyä kohden. Haastava suhdannetilanne näkyy kuitenkin lomautuksissa: tällä hetkellä lomautettuna on 6,4 % alan henkilöstöstä kun lukema syksyllä oli 2,7 %.

”Suhdannekyselyn tulos ei varmasti yllätä ketään. Näkymät talotekniikka-alalla ovat kokonaisuutena todella haastavat, alueellisesti ja yrityskohtaisesti on toki isojakin eroja. Vastaajien näkemys tilanteesta etenkin uudistuotannon osalta on hyvin pessimistinen, mutta korjausrakentamisen ja huoltotoiminnan osalta uskoa edelleen löytyy ja siihen on hyvä nyt panostaa”, summaa Talotekniikkaliiton hallituksen puheenjohtaja, LSK Electrics Oy:n liiketoimintajohtaja Jarmo Töyräs.

 

Katso suhdannekyselyn tulosgraafit.


Uutisia ja ajankohtaista

STUL

Loading RSS Feed

LVI-TU

Loading RSS Feed

Sähkömaailma

Loading RSS Feed