Talotekniikka 2030 – hyödynnä tuoreet tutkimusraportit

Uutiset - Talotekniikka 2030 – hyödynnä tuoreet tutkimusraportit

Talotekniikka 2030 – hyödynnä tuoreet tutkimusraportit

Kuva: Mikko Arvinen.

Talotekniikka 2030 on tutkijoiden ja yritystoimijoiden yhteenliittymä, joka määrittää toimialaa uudistavan vision ja edistää sen toteutumista mm. tutkimusten avulla. Hanke on nyt julkaissut neljän tutkimushankkeen loppuraportit. LVI-TU on mukana Talotekniikka 2023 -hankkeessa Talotekniikkaliiton kautta.

28.11.2023

 

Talotekniikka 2030 on Aalto-yliopiston, Tampereen yliopiston ja 14 toimialakumppanin konsortio. Sen tehtävänä on luoda talotekniikka-alalle yhteinen visio ja edistää sen toteutumista tutkimuksen ja nopeiden kokeilujen keinoin. Visio tähtää alan toimijoiden roolin laajentumiseen rakentamisessa ja kiinteistöjohtamisessa. Lisäksi se kirittää toimijoita kehitysloikkaan tuottavuudessa ja vastuullisuudessa.

Talotekniikka 2030 tuottaa visiota kohti johdattavan tiekartan ja käynnistää kehitysprojekteja. Projekteissa tutkijat ja alan yritykset tuottavat yhdessä tutkimuspohjaisia ratkaisuja talotekniikka-alan uudistamiseksi. Nyt on julkaistu neljän tutkimushankkeen loppuraportit.

Tutustu loppuraportteihin:

Talotekniikan rooli rakentamisen arvoketjussa

Tässä raportissa on tarkoitus tuoda esiin, miten talotekniikalla pystytään tarkemmin vaikuttamaan rakennushankkeen tilaajan, käyttäjän ja ympäröivän yhteiskunnan arvontuottoon. Pyrkimyksenä on mallintaa talotekniikan rooli osana rakentamisen arvoketjua ja -verkostoa mallintamalla rakennushakkeiden nykytila talotekniikan näkökulmasta ja määrittelemällä sille tulevaisuuden tavoitetila. Tutkimusraportin tuloksena tuotetaan kokonaisvaltainen ymmärrys talotekniikan arvoketjusta ja -verkostosta sekä siihen liittyvistä keskeisistä haasteista. Lataa raportti tästä.

Rakennusten energiajoustavuus ja kulutusjousto

Tässä projektissa tutkittiin kirjallisuuden avulla mahdollisia ratkaisuja, joilla voidaan leikata sekä lämmön että sähkön tehon tarvetta hyödyntämällä lyhytaikaisia lämpö- ja sähköenergiavarastoja. Tämä projektin tavoitteena on kartoittaa toteutuneita ratkaisua, joita on käytetty energiajoustavissa rakennuksissa ja energiayhteisöissä sekä kartoittaa eri ratkaisujen energiajoustavuuspotentiaalia ja analysoida jouston avulla saatavaa taloudellista hyötyä. Lataa raportti tästä.

Talotekniikan optimaalinen aikataulu rakennushankkeissa

Tämän tutkimuksen hypoteesi oli se, että toiminnanvarmistamisprosessin puutteet ovat keskeinen syy järjestelmien toimintaongelmiin. Hankkeen tavoitteena oli saada parempi kuva ongelmien syistä ja laajuudesta analysoimalla toteutusprosessin merkitystä järjestelmien toimintaan. Lataa raportti tästä.

Toiminnan varmistaminen

Tämän tutkimuksen hypoteesi oli se, että toiminnanvarmistamisprosessin puutteet ovat keskeinen syy järjestelmien toimintaongelmiin. Hankkeen tavoitteena oli saada parempi kuva ongelmien syistä ja laajuudesta analysoimalla toteutusprosessin merkitystä järjestelmien toimintaan. Lataa raportti tästä.

Talotekniikkaliitto on mukana Talotekniikka 2023 -konsortiossa. Tutustu tarkemmin hankkeeseen ja yhteistyökumppaneihin.


Uutisia ja ajankohtaista

STUL

Loading RSS Feed

LVI-TU

Loading RSS Feed

Sähkömaailma

Loading RSS Feed