Talotekniikka-alan suhdannnekysely, kevät 2023

Talotekniikka-alalla valo on vähissä – uudisrakentaminen sakkaa ja korjausrakentaminenkin vähenee

 

Lehdistötiedote 22.3.2023

 

Kyselyn mukaan rakentamisen synkeä vuosi on laskenut hankealoitusten määrää, mutta apeuden arvioidaan väistyvän tänä vuonna. Mahdollinen valoisampi aika ei kuitenkaan näy talotekniikka-alalla. Suhdannekyselyn mukaan uudisrakentaminen sakkaa, ja korjausrakentaminenkin on vähentymässä.

 

Talotekniikkaliitto ry toteutti talotekniikka-alan suhdannekyselyn LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n, Sähkösuunnittelijat NSS ry:n sekä Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n jäsenistölle 22.2.-6.3.2023. Kyselyyn vastasi 219 yritystä.


Uudisrakentaminen laskee kaikilla osa-alueilla kaikkialla Suomessa

 

Uudisrakentamisen saldoluvut, kevät 2023. Uudisrakentamisen saldoluvut, kevät 2023.

 

Jopa 86 prosenttia vastaajista arvioi asuntotuotannon vähenevän. Toimisto- ja liiketilojen rakentamisen näkymät ovat myös synkeät, eikä teollisuus- tai julkisessa rakentamisessakaan ole juurikaan kasvumahdollisuuksia.

– Kyselyn perusteella suuntaa antavina piirteinä voidaan todeta, että uudisrakentamisen näkymissä sähkösuunnittelijat ovat vielä jonkin verran urakoitsijoita pessimistisempiä ja korjausrakentamisessa taas myönteisempiä, Sähkösuunnittelijat NSS ry:n toimitusjohtaja Markku Säkö toteaa.

 

Korjausrakentaminen vähenee, ylläpito huolestuttaa

 

Korjausrakentamisen saldoluvut, kevät 2023.

Korjausrakentamisen saldoluvut, kevät 2023.

 

Myös korjausrakentamisen odotetaan vähentyvän kaikilla osa-alueilla. Kasvua asuntojen korjausmääriin ennakoi vain 18 prosenttia vastaajista; selkeimmät kasvuodotukset löytyvät Uudeltamaalta, Lapista ja Kanta-Hämeestä. Automaatioratkaisuja toimittavat yritykset näkevät kasvumahdollisuuksia asuntojen korjausrakentamisessa.

– Korjausrakentamisen kasvuodotusten sulaminen kurittaa urakoitsijoitamme tänä vuonna. Huolestuttavaa on myös se, että syksyn näkymistä poiketen huolto- ja ylläpitotoiminnan kehitystä arvioiva saldoluku on painunut aavistuksen negatiiviseksi. Nämä lisäävät korjausvelkaa entisestään, LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n toimitusjohtaja Mika Hokkanen sanoo.

 

LVI-urakoitsijoilla tilauskantaa 6 kuukaudeksi eteenpäin

 

Tilauskanta heikkenee edelleen: peräti 40 prosentilla vastaajista tilauskanta on pienentynyt. Tarjouspyyntöjen määrän kehitys myötäilee näitä lukemia. Tulevan puolen vuoden jaksolla tilauskannan odotetaan laskevan, mutta jonkin verran vähemmän kuin syksyllä.

Kun tarjoamaan on päästy, keskimäärin joka viides tarjous on johtanut tilaukseen. Täystyöllistävä tilauskanta on sähköurakoitsijoille 4, LVI-urakoitsijoilla ja suunnittelijoilla 6 kuukautta.


Liikevaihdon laskusuunta huolestuttava

 

Liikevaihdosta reilu kolmannes on tullut uudisrakentamisen kohteista, korjausrakentamisesta 42,5 prosenttia ja huoltotoiminnasta noin viidennes. Viime syksynä liikevaihdon laskua ennakoi kolmannes alan toimijoista, nyt jo 40 prosenttia. Suurimmat kasvuodotukset on yli 5 M€ liikevaihdon yrityksillä.

 

Osaavasta työvoimasta pulaa

 

Vastaajilla ei ole juurikaan aikeita kasvattaa henkilöstön määrää. Alan yritykset ovat varovaisia epävarman markkinatilanteen vuoksi. Toisaalta yli puolet vastaajista on kokenut, että ammattitaitoisten toimihenkilöiden ja työntekijöiden heikko saatavuus on jopa hanketarjousten ohittamisen ja kasvun este. Varsinkin sähkösuunnittelijoilla työvoiman saatavuus on suuri huolenaihe.


Sodan seurannaisvaikutukset liikevaihtoon ja kannattavuuteen

 

Lähes puolet talotekniikkaurakoitsijoista arvioi Ukrainan sodan heikentävän liiketoimintaansa ja sähkösuunnittelijoista jopa 57 prosenttia.

– Ukrainassa käytävä sota useine seurannaisilmiöineen vaikeuttaa edelleen monien yritysten toimintaa. Vaikka rakennustarvikkeiden hintojen nousu ja saatavuusongelmat ovat tasaantuneet, niiden vaikutukset näkyvät vielä pitkään talotekniikkaurakoinnissa, Talotekniikkaliitto ry:n ja Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n toimitusjohtaja Kai Puustinen sanoo.

Reilu kolmannes raportoi yrityksensä kannattavuuden huonontuneen edelliseen vuoteen verrattuna. Sodan seurannaisvaikutukset tuntuvat kipeästi monen kannattavuudessa: jopa 74 prosenttia vastaajista arvioi, että kannattavuus heikkenee sodan takia hieman tai merkittävästi.

 

Avoimia vastauksia

 

– Korkokehitys on laskenut uusrakentamisen urakkapyyntöjä eniten.’

– Tukipalveluiden hinnankorotukset nousseet. Näitä ei ole kyetty siirtämään urakoihin tai tuntihintoihin. Heikentyvä kysyntä aiheuttaa epätervettä kilpailua.

– Tarjouskantaa on paljon, mutta mikä niistä lopulta lähtee liikkeelle, ei kaikki tiedossa. Latausjärjestelmät nostavat liikevaihtoa tulevaisuudessa hyvinkin paljon, tai ottaa osuutta urakoinnista.

– Osaavan ja ammattitaitoisen asennus- ja huoltohenkilöstön saatavuus ollut erittäin heikko jo useamman vuoden. Selkeästi merkittävin kasvun este.

– Kustannustaso muuttuu huomattavasti uusien palkkakustannusten ja materiaalien sekä kuljetuskustannusten nousun johdosta -23!

– Tilanne on huono asuntojen rakentamisen suhteen. Korot nousseet, asunnot eivät mene kaupaksi. Liike- ja toimistorakentaminen vähenee jonkun verran tarvikkeiden hinnoista ja saatavuudesta johtuen.


Taustatietoa

 

Talotekniikkaliitto on LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n ja Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n yhteisjärjestö, jonka tärkeimpänä tehtävänä on edistää taloteknisten toimijoiden elinkeinopoliittista edunvalvontaa.

LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry on LVI-asennusalalla toimivien yritysten toimiala- ja työnantajajärjestö. Sen tehtävänä on jäsenyritysten ja toimialan liiketoimintamahdollisuuksien edistäminen. Liiton jäsenyritysten yhteenlaskettu liikevaihto on yli 1,6 miljardi euroa, ja ne työllistävät noin 8 500 henkilöä. LVI-TU.fi

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry on sähköisen talotekniikan asiantuntija, elinkeinopoliittinen edunvalvoja ja tiedon tuottaja. Liitolla on kaikkiaan noin 2 800 jäsenyritystä ja 16 alueosastoa. STULin urakoitsijajäsenten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 4,5 miljardia euroa ja ne työllistävät 22 000 asentajaa sekä 5 000 toimihenkilöä. STUL.fi

Sähkösuunnittelijat NSS ry on Suomen sähköalan suunnittelijoiden ja suunnittelutoimistojen yhdistys, jonka toiminta-ajatuksena on kehittää hyvää sähkösuunnittelutapaa ja toimia jäsentensä ammatillisena yhdyssiteenä. Jäsenistö koostuu yli sadasta toimistojäsenestä, noin viidestäsadasta henkilöjäsenestä ja noin sadasta yhteistoimintajäsenestä. NSS:n jäsenet ovat sähkösuunnittelun ammattilaisia. NSSOY.fi


Yhteyshenkilöt:

 

Talotekniikkaliitto ry ja Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry
Toimitusjohtaja Kai Puustinen, p. 040 776 7068, kai.puustinen@stul.fi

LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry
Toimitusjohtaja Mika Hokkanen p. 050 448 1411, mika.hokkanen@lvi-tu.fi

NSS Sähkösuunnittelijat ry
Toimitusjohtaja Markku Säkö p. 045 2232 428, markku.sako@nssoy.fi


Liitteet (pdf):

 

Talotekniikan suhdanteet kevät 2023, infograafi

Talotekniikka-alan suhdanteet kevät 2023, kuvaajat